De theorie opleiding bestaat in Nederland uit 7 vakken met daarbij behorende de examens:

  1. Air Law+Operational procedures
  2. Aircraft General Knowledge+Operational procedures
  3. Flight planning and monitoring / Navigation
  4. Principles of flight + M &B + Perfomance + Operational procedures
  5. Meteorology + Operational procedures
  6. Human Performance and Limitations
  7. Communication

In Nederland worden de examens afgenomen door het CVV (onderdeel van het CBR)

 

Let op tijdsplanning! 

Zodra u voor het eerst een theorie examen doet (of u nu geslaagd bent of niet voor dit vak) moet u voor alle theorie examens binnen 18 maanden zijn geslaagd!  Als u eenmaal alle theorie examens gehaald heeft dan gaat er weer een “klok” lopen, binnen 24 maanden moet u een brevet hebben.

 

Wat afkortingen & termen: 

VFR: Visual Flight Rules  Dit komt er op neer dat u niet door wolken vliegt, en in principe  zicht op grond heeft (er zijn uitzonderingen). Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk om nergens tegen aan te vliegen door goed naar buiten te kijken. Iedere piloten opleiding begint VFR.

IFR: Instrument Flight Rules Dit komt erop neer dat u het vliegtuig bestuurd door alleen op de instrumenten te kijken. Voor de normale vlucht heeft u geen zicht naar buiten nodig (in de wolken). Om instrument te mogen vliegen moet het vliegtuig geschikt zijn voor IFR (gecertificeerd) en u moet een Instrument Rating (IR) bezitten .

EASA: European Aviation Safety Agency het Europese agentschap wat toeziet op de Europese burgerluchtvaart. Regels en wetten worden ontwikkeld door EASA en uiteindelijk goedgekeurd door Brussel.

Rating: Met een vliegbrevet alleen mag u niets, op het vliegbrevet staat aangegeven wat u mag vliegen en onder welke omstandigheden. Dit noemt met een Rating. Dit is vergelijkbaar met een rijbewijs met bijvoorbeeld B, om een zwaardere kar te trekken heeft u weer E achter B nodig (extra opleiding).

ATO: Approved Training Organisation vlieglessen geven mag uitsluiten door een instructeur (FI)gebeuren via een ATO. (Micro Light ook wel Ultralight genoemd hoeft hier (nog) niet aan te voldoen).

Theorie:

Wij verzorgen ook (flexibele) theorie lessen en een opfris cursus voor PPL, LAPL en MLA.

Dit doen wij niet op vaste dagen maar wanneer het u uitkomt.

U kunt op elk gewenst moment instromen.

De kosten bedragen € 695,00 p.p.

info: Gerrit Mulder:

e-mail: muldermulder.gm@gmail.com

tel: 0594-502552 / 0641102939

Of Roel Sloots

e-mail: rsloots@home.nl

tel: 0625022685